Skip to main content

Bidbook

Vi gör det inte för att vi förtjänar det, utan för att vi behöver det. Läs mer i vår bidbook.

Uppsalas ansökan heter Between the Lines.

Den kreativa lösningen är en kulturprocess. Den är en modell för hur kultur och engagemang kan leva på fler platser i regionen, involvera fler och omfamna fler delar av samhället.

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.