Skip to main content

Uppsala behöver bli europeisk kulturhuvudstad

Arbetet med att ansöka påbörjades redan 2018 med en förundersökning. Ingången: Vi gör det inte för att vi förtjänar det, utan för att vi behöver det. Idag har nära 2000 personer varit delaktiga i en process som har engagerat både lokalt, nationellt och internationellt. Resultatet av möten och dialoger är tydligt: Kultur skapar ett bättre Uppsala.

Visionen: En kulturprocess

Projektet utgår från den utveckling som planeras i Uppsala och regionen. Planering av stad och landsbygd, ny kollektivtrafik, järnvägar, cykelvägar och gångstråk utgör tydliga linjer. Mellan linjerna – Between the Lines – bygger vi människor upp det som faktiskt är samhället. Vår ansökan beskriver en kulturprocess. Den ska skapa nya förutsättningar och platser för kulturen i hela regionen och koppla den till fler av samhällets sektorer. Vi använder kulturens kraft att skapa delaktighet och engagemang för ett mer hållbart samhälle.

Vår tidslinje

2018

Uppsala kommuns kulturförvaltning får i uppdrag att undersöka möjligheterna med ett europeiskt kulturhuvudstadsår 2029.

2021

Kommunstyrelsen beslutar att en ansökan ska arbetas fram.

2023

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den framtagna ansökan och kandidera.

Februari 2024

Juryn beslutar vilken eller vilka svenska städer som går vidare till nästa fas och utveckla sin ansökan.

Höst 2024

Beslut om vilken svensk stad som blir europeisk kulturhuvudstad.
  1. 2018
  2. 2021
  3. 2023
  4. Februari 2024
  5. Höst 2024

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.