Skip to main content

Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

Det blev ja, när EU-kommissionens internationella expertpanel gav klartecken till både Uppsala och Kiruna att gå vidare till nästa steg med ansökan om att bli kulturhuvudstad 2029. Nu gäller det att utveckla ansökan med ett program som ska lämnas in till vintern 2024, då panelen tar det definitiva beslutet om vilken stad som blir kulturhuvudstad 2029.

dansande människor på dansgolv

Foto: Mehdi Bagherzadeh

– Vilken bekräftelse för Uppsala och vår ansökan. Vi är så glada att panelen ser alla möjligheter och det engagemang som finns i Uppsala, kultursektorn, Region Uppsala, näringslivet, Uppsalas universitet och inte minst hos invånarna. Nu fortsätter vi och konkretiserar säger Patric Kiraly, huvudprojektledare för kulturhuvudstadsåret, Uppsala kommun.

Nu tar ett intensivt arbete vid för att utveckla och konkretisera programmet som ska komplettera ansökan. Det ska ske genom ”kulturprocessen”, en unik metod som med kulturen som kraft skapar delaktighet och engagemang för ett mer hållbart samhälle, lokalt, nationellt och internationellt. Kulturprocessen bygger på den utveckling som planeras i Uppsala och regionen. Planering av stad och landsbygd, ny kollektivtrafik, järnvägar, cykelvägar och gångstråk utgör tydliga linjer, ett arbete ”Mellan linjerna – Between the Lines” vilket också är namnet på Uppsalas ansökan.

Konceptet Between the Lines är metafor som bygger på de kommande årens investeringar i Uppsala. Stads- och landsbygdsplanering, buss- och spårvägslinjer, järnvägar, cykelvägar och gångstråk utgör linjerna. Mellan linjerna – Between the Lines – bygger vi människor upp det som är själva samhället.

I höst tar EU-kommissionens internationella expertpanel det definitiva beslutet om det blir Uppsala eller Kiruna, som tillsammans med en polsk stad kan tituleras till europeiska kulturhuvudstäder 2029?

För mer information

Patric Kiraly
Huvudprojektledare Uppsala europeisk kulturhuvudstad – Between the Lines 2029
Utvecklingsledare, telefon: 018-727 24 94
E-post: Patric.Kiraly@uppsala.se

Fler nyheter

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.