Skip to main content

Från idé till verklighet - urban konst mellan tågspåren

Galleri Wildstyle i Uppsala är Sveriges enda konstgalleri med inriktning på urban konst. I november sätter de upp en 23 meter lång konstutställning längs tågspåren för att lyfta konstformen som många kallar graffitti. Grundaren av Wildstyle, Fredrik Lindström, sökte kulturbidrag för att genomföra projektet med en idé han fick för 13 år sedan.

Graffitimålning på vägg

När kulturhuvudstadssatsningen skulle genomföras med temat Between the Lines visste Fredrik precis vilket projekt han skulle göra.

– Det var under en av mina tågresor till Uppsala som jag fick en idé att bygga en stor vägg mitt ute på en åker och fylla den med muralmålningar. Jag ville göra något som folk verkligen uppskattar och kan titta på från tåget, säger Fredrik.

Den 23 meter långa och 3 meter höga väggen är placerad längs tågspåren mellan Uppsala och Knivsta. Muralmålningen på väggen är gjord av urbankonstnärerna KAOS från Stockholm, John Beier från Sundsvall och Emanuel Dekis från Uppsala. Denna storformatskonst (Muralkonst) jobbar Wildstyle mycket med.

Urban konst hamnar mellan linjerna

Den urbana konsten har länge varit ifrågasatt och är en kombination av gatukonst och graffitti, muralmålningen som ett exempel.

– Vi försöker att inte använda termen graffitti, bara man säger det så har majoriteten direkt en negativ inställning. Vi vill i stället använda ett uttryck som går att förstå ur en bredare och positiv kontext, urban konst är mycket mer än tags och allmän förstörelse.

Projektets koppling till Between the Lines är mer än bara konstväggens placering. Den urbana konsten hamnar mellan linjerna idag, i en gråzon av att vara en legitim konstform till att benämnas som klotter.

– Valet av konstnärerna och motivet som skildras ska visa att konstformen är mångfacetterad och utvecklad jämfört med hur den har upplevts tidigare. Det ska också inspirera andra företag och människor att verkligen se konstformen för hur den är, utan förutfattade meningar.

Den offentliga konsten förenar

Kulturhuvudstadsåret ska låta kulturen ta en tydlig plats med målet att skapa långsiktiga effekter, något som Fredrik menar att offentlig konst bidrar med. Han tycker bland annat att muralkonst ska integreras tidigt i projektstadiet för ett nytt område, framför allt när Uppsala växer som stad.

– Muralkonst ger inte bara upphov till konversationer, vilket för människor samman. Det är ett legitimt alternativ för att göra en plats vackrare och skapa allmän trivsel i ett område.

Urban konst hör inte bara hemma på gatan

Fredrik har alltid varit intresserad av urban konst och öppnade galleriet Wildstyle i Uppsala 2022 för att jobba med det på heltid. Galleriet ser ut som ett hem för att visa att konstformen inte bara hör hemma på gatan, utan även ser bra ut i ditt vardagsrum.

Det är en ny tid för konstformen, det vill vi visa med det här galleriet och vår verksamhet.

Läs mer om Galleriet och dess verksamhet på wildstyle.se

Graffitimålning på vägg

Fler nyheter

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.