Skip to main content

Konstprojektet RUSMUS stöttar unga konstnärer

Konstprojektet RUSMUS startades för att stötta och guida konstnärer i början av sina karriärer. En gång om året undersöker unga konstnärer olika platser inom region Uppsala för att göra en konstnärlig intervention i det offentliga rummet. Projektet bidrar till att unga konstnärer får utveckla sin kreativa sida samtidigt som det berikar Uppsalas kulturliv. Det är RUSMUS bidrag inför det Europeiska kulturhuvudstadsåret.

Kvinna arbetar med konstverk av trä

RUSMUS står för Regional Ung Salong & Mobil Ung Salong och startades för fyra år sedan av Katarina Sundqvist Zohari och Nito Vega. Syftet med projektet är att demokratisera konsten genom att skapa tillfälliga konstverk i det offentliga rummet med inspiration av dess föränderliga karaktär.
Katarina och Nito har länge varit medlemmar i Uppsala konstnärsklubb. Bakgrunden för RUSMUS är att dem vill få dit fler unga konstnärer för att få dem att stanna kvar och verka i Uppsala.

– I Uppsala finns ingen konsthögskola. Det har därför varit bra att driva det här projektet för att försöka få hit dem som har lämnat staden. Vi behöver lyfta att Uppsala är en väldigt bra stad att verka i, säger Katarina.

Tillfälliga konstverk speglar det offentliga rummet

I år utökades projektet och startades med en undersökande residens. Under en vecka undersökte fem utvalda konstnärer olika stadsdelar inom region Uppsala. Konstnärerna tilldelades sedan varsin stadsdel för att under en dag skapa ett tillfälligt konstverk på platsen som skulle spegla det offentliga rummets föränderliga karaktär. Genom diskussion och möten med civilsamhället under residensen insamlades inspiration inför interventionen.

– Eftersom projektet inte handlar om permanent konst blir processerna inför interventionen en mycket viktig del.

Projektet avslutades med en Material display. Katarina och Nito beskriver det som ett öppet forum där konstnärerna kunde presentera sina konstnärliga interventioner och dela med sig av processen för besökande på Uppsala konstnärsklubb.

RUSMUS vill sy ihop staden med kultur

RUSMUS vill bidra till att Uppsala blir kulturhuvudstad 2029 genom att sy ihop staden med kultur. Därför fanns en tanke bakom vilka stadsdelar som valdes för projektet. För att knyta an till temat Between the lines valdes platser som enligt Katarina och Nito befinner sig i mellanrummen av Uppsalas största kulturscener. Nito beskriver att staden inte bara består av det extrema, utan också av mellanrum. Genom att tillgängliggöra konst för dem som vanligtvis inte är aktiva kulturkonsumenter är det möjligt att demokratisera konsten, vilket är en av projektets mål.

– Får man in en fot och introduceras för konst är det mycket lättare att indirekt bli en kulturkonsument.

Du kan läsa mer om projektet RUSMUS och årets konstnärliga interventioner på Uppsala konstnärsklubbs hemsida.

Konstnärliga interventioner 2023

  • Maja Fredin, Salabacke LOKALT. Källparken, Salabacke. Uppsala
  • Hedda Hultman, De sa till mig: Tala! Och jag blundade. Bålsta Centrum. Bålsta
  • Tova Jertfelt, Paradiset. Solvallsparken, Rosendel. Uppsala
  • Ina Jostrup, Inerta Flöden. Skeppsgården, Bålsta.
  • Cristian Quinteros Soto, En dag av omsorg. Tegnerparken, Luthagen. Uppsala.
RUSMUS affisch

Fler nyheter

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.