Skip to main content

Redaktör och rådgivare knutna till projektet

Uppsala kommuns planer på att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 går vidare och innehållet ska utvecklas vidare inför ansökan. Som stöd i arbetet har två viktiga resurser knutits till projektet: Veronica Hejdelind och Chris Torch. Veronica Hejdelind är konstvetare med djupa kunskaper om stadsutveckling och Chris Torch internationell kulturpolitisk expert.

Veronica och Chris

Veronica Hejdelind har anlitats som redaktör för Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Hon är i grunden konstvetare och rör sig ofta i gränslandet mellan konst- och stadbyggnadsfrågor. Hon har arbetat som intendent på Nationalmuseum och publik chef på ArkDes och har lång erfarenhet av att av att leda produktioner för många olika målgrupper. Hon har även varit chef för Arwidssonstiftelsen och arbetat med att producera konferenser och moderera samtal.

– Nu når vi nya höjder. Ett europeiskt kulturhuvudstadsår är ett fantastiskt spännande projekt att arbeta med och förstås även en stor utmaning. Med personer som Chris och Veronica i ryggen känner jag mig helt trygg med att den ansökan vi idag skriver ska träffa helt rätt, säger Patric Kiraly, projektledare med uppdrag att ta fram Uppsalas ansökan.

Chris Torch är kulturpolitisk expert, curator och projektdesigner och knuten till projektet som rådgivare. Han grundade och ledde Intercult i Stockholm mellan 1996 och 2016 och initierade och ledde storskaliga europeiska projekt inom den ramen. Han har ingått i teamen bakom flera städer som har kandiderat till och vunnit titeln Europeisk kulturhuvudstad: Matera 2019, Rijeka 2020 och Timisoara 2021. För närvarande är han engagerad i ett långsiktigt europeiskt-afrikanskt utbytesprojekt, delvis finansierat av EU och internationella fotbollsförbundet UEFA.

– Veronica Hejdelind är en mycket klok person med stor kunskap om kulturens roll i samhället och dessutom om stadsbyggnad och arkitektur. Chris Torch har en erfarenhet av kulturprojekt med europeisk dimension och kulturhuvudstadsprojekt som få andra har, säger Patric Kiraly.

Fler nyheter

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.