Skip to main content

Stort intresse för projekt om kulturhuvudstadsåret

Perioden för att ansöka om ekonomiskt bidrag från kulturnämnden är över för året. En nyhet i årets utlysning var möjligheten att söka bidrag för projekt som bidrar till Uppsalas ambition att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.

Två barn ritar på en vägg

Fler nyheter

Uppsala2029

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.